อัพเดท 24/9/2561
รับงานปกติครับ ติดต่อได้ทุกช่องทาง
สำหรับผู้ที่ต้องการแปลงไฟล์ Jpg ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ ให้เป็นไฟล์ Ai สามารถส่งไฟล์มาตรวจสอบราคาก่อนได้ที่ keattibud@gmail.com ราคาเริ่มต้นแค่ 300 บาท อยู่ที่ความยากง่ายของรูปนะครับ...
โลโก้ร้านค้า, โลโก้งานแต่งงาน, โลโก้บริษัท, โลโก้ผลิตภัณฑ์ และรูปภาพอื่นๆ ที่ต้องการให้ดราฟไฟล์เป็น Ai เพื่อใช้ในการพิมพ์ ต่างๆ หรือท่านที่มีไฟล์เวกเตอร์อยู่แล้วต้องการแก้ไขก็ส่งมาให้ทางผมแก้ไขได้ครับ
ติดต่อสอบถาม
Facebook: www.facebook.com/Draftai
Line ID: @vactorai
E-Mail: keattibud@gmail.com

ประเภทของเครื่องหมาย


เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางการค้าที่พบเห็นอยู่ทั่วไป สมารถนำมาแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะการออกแบบได้หลายอย่างเช่น Symbol, Letter Mark, Logo, Combination Mark และ Tradw Mark ซึ่งแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกแต่งกันโดยลายละเอียดดังนี้

Symbol
__________________________
symbol หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์เฉพาะคือ เป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช้ตัวอักษร แต่จะมีการออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความหมายแทน โดยส่วนมากจะมีลักษณะที่ลดหรือตัดทอนจากวัตถุในสิ่ง
แวดล้อมแล้วทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมาให้เหมาะกับสินค้าหรือองค์กรแต่ละแห่ง
Letter Mark
____________________________
Letter Mark เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากตัวอักษรย่อ เช่น HP, VW, ATI เป็นต้น โดยการออกแบบจะนำตัวอักษรเหล่านั้นมาประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีบุคคลิกที่โดดเด่นเหมาะสมกับสินค้าหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายเหล่านี้


Pictograph
__________________________

Pictograph หรือเครื่องหมายภาพ เป็นเครื่องหมายที่พบเห็นได้มากในพื้นที่สาธารณะ มีประโยชน์ในการลดปัญหาเรื่องภาษาต่างชาติเนื่องจากภาพเป็นภาษาสากลที่แม้แต่เด็กและคนพิการทางหูยังสามารถเข้าใจได้ง่ายเมื่อมองเห็นเครื่องหมายภาพพวกนั้นLogo
____________________________________
Logo เป็นเครื่องหมายตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเป็นคำได้ ต่างกับ Letter mark
ที่จะไม่สามารถออกเสียงสะกดเป็นคำได้ สำหรับคำว่า Logo ในไทยถูกใช้แทนเครื่องหมายทางธุรกิจทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่มากแต่ก็ใช้กันจนเป็นมาตรฐานนิยมไปแล้วCombination Mark
____________________________________
Combination Mark